Oferta sprzedaży nieruchomości w Lelwie k/Nasielska

Oferta sprzedaży nieruchomości w Lelwie k/Nasielska

COBRABiD sp. z o.o. oferuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących grunty orne położonych we wsi Lelewo gmina Nasielsk, pow. nowodworski, tj.: działki nr 80/1 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg...
10 punktów dla czasopisma ABiD

10 punktów dla czasopisma ABiD

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r., za publikację w wydawanym przez COBRABiD kwartalniku „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” przyznawanych jest 10 punktów. zobacz (wykaz...
Staż dla studentów wyższych uczelni

Staż dla studentów wyższych uczelni

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. zaprasza studentów ostatniego roku studiów wyższych i absolwentów uczelni z kierunków: optoelektronika, mechatronika, marketing, do odbywania stażu w naszej Spółce. Proponujemy...