COBRABiD sp. z o.o. oferuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących grunty orne położonych we wsi Lelewo gmina Nasielsk, pow. nowodworski, tj.:

  1. działki nr 80/1 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą o nr OS1U/00050528/8. Cena nieruchomości: 9.000,00 zł określona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego;
  2. działki nr 80/2 o pow. 0,18 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą o nr OS1U/00050527/1. Cena nieruchomości: 9.600,00 zł określona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Działki te nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu:
tel.: 22 6203061 lub email: biuro@cobrabid.pl

1-DSC_2398 2-DSC_2396 3-DSC_2376 4-DSC_2391 5-DSC_2393 6-DSC_2395