Partner naukowy dla biznesu

COBRABID jest rozumiejącym oczekiwania biznesu i pozbawionym ograniczeń administracyjnych partnerem naukowym z wysoką kategorią naukową „B” dla środowiska gospodarczego. Oferuje zasoby eksperckie, w tym kwalifikowaną kadrę naukową, niezbędne do tworzenia innowacyjnych konsorcjów realizujących projekty B+R finansowane ze środków unijnych, od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.