Katalog produktów

Zrównoważona energetyka

 • Z1_Audyt energetyczny obiektów
 • Z1_Mikrojetowe wymienniki ciepła
 • Z1_Ocena efektywności energetycznej

Technologie przemysłowe

 • Z2_Edukacyjny System Optyczny
 • Z2_Eksperymentalne stanowisko do wytwarzania nanowłókien
 • Z2_Fotometryczne systemy pomiarowe
 • Z2_Lampy kontrolne UV
 • Z2_Pomiary zagrożeń urządzeniami emitującymi promieniowanie
 • Z2_Stanowiska pomiarowe do zjawisk optycznych
 • Z2_System monitorowania paliw

Bezpieczeństwo i jakość żywności

 • Z3-U1_Pomiary i walidacja procesów cieplnego utrwalania żywności
 • Z3-U2_Analizy właściwości reologicznych
 • Z3-W1_Analizator dyfuzji i aktywności wody
 • Z3-W2_Analizator właściwości akustycznych
 • Z3-W3_Dynamiczno-mechaniczny analizator reologiczny
 • Z3-W4_Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków
 • Z3-W5_System elektronicznego monitoringu procesów utrwalania żywności
 • Z3-W6_Hybrydowy analizator właściwości akustycznych
 • Z3-W7_Sondy pomiarowe temperatury
 • Z3-W8_Przenośny rejestrator parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności