Realizowane projekty naukowe

 • Badanie prędkości pocisków o niskiej energii
  • Nr O ROB 007 03 0002
  • Kierownik projektu: Krzysztof Ćwik
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Bezpieczeństwo i Obronność Państwa
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu prowadzenia procesów apertyzacji żywności
  • Nr 6 ZR9 2009/07188
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Poliszko
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Projekt celowy
 • Opracowanie innowacyjnej technologii schładzania mięsa oraz instalacji do jej zastosowania
  • Nr OSF 182391
  • Kierownik projektu: Edward Pospiech
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • INNOTECH-IN-TECH
 • Opracowanie innowacyjnych lamp UV do zastosowań kontrolnych
  • Nr 6 ZR6 2009C/07182
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Piwnik
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Projekt celowy
 • Symulacyjny analizator akustyczno-emisyjnych właściwości produktów spożywczych
  • Nr 12 0012 10
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Poliszko
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Projekt rozwojowy X Konkurs