Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. zaprasza studentów ostatniego roku studiów wyższych i absolwentów uczelni z kierunków:

  • optoelektronika,
  • mechatronika,
  • marketing,

do odbywania stażu w naszej Spółce.

Proponujemy staże w zakresie prac badawczo-rozwojowych, pozyskiwania funduszy europejskich oraz marketingu w obszarach związanych z naszą działalnością. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego.
CV prosimy kierować na adres: biuro@cobrabid.pl