aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Zarząd Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy... czytaj dalej

Egzaminy z F-gazów

COBRABID uzyskał status Jednostki oceniającej personel wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub... czytaj dalej

Mazowieckie konkursy na Projekty badawczo-rozwojowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uruchomione zostało Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, konkursy na Projekty badawczo-rozwojowe. W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa... czytaj dalej

Oferta wynajmu powierzchni biurowych w Warszawie

COBRABiD sp. z o.o. posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe znajdujące się na IV kondygnacji (III piętro) budynku mieszkalno-biurowego „Łucka City” w Warszawie przy ul. Łucka 15. Łączna powierzchnia kondygnacji to 1.567,19 m2.  Podzielona jest na dwa moduły... czytaj dalej

Oferta wynajmu powierzchni biurowych w Poznaniu

COBRABiD sp. z o.o. posiada do wolne powierzchnie biurowe (40-100 m2), położone w Poznaniu przy ulicy Rubież 46A/1n. Nieruchomość o powierzchni 300,4 m2 składa się z 13 pomieszczeń pełniących funkcje biurowe i znajduje się na środkowej kondygnacji trzykondygnacyjnego... czytaj dalej

Oferta sprzedaży nieruchomości w Lelwie k/Nasielska

COBRABiD sp. z o.o. oferuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących grunty orne położonych we wsi Lelewo gmina Nasielsk, pow. nowodworski, tj.: działki nr 80/1 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg... czytaj dalej