Konferencje naukowe

 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  W dniach 15-17 października 2013 r. COBRABiD sp. z o.o. wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zorganizował IX Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez J. M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  Zgodnie z wieloletnią tradycją, COBRABiD sp. z o.o. wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zorganizował w dniach 23-25.05.2012 VIII Konferencję pt. „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  COBRABiD  sp.  z  o.o. wspólnie  z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,  zorganizował VII Międzynarodową Konferencję Naukową  pt.  „Rozwój  aparatury  i  prac  naukowo-badawczych  w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”. Konferencja miała miejsce w dniach 20-22 października 2010r. na terenie Leśnego Ośrodka Naukowo-Edukacyjnego UP Poznań w Laskach k. Kępna.
 • I Konferencja Naukowa – „Budownictwo energooszczędne i ekologiczne”
  W dniach 10-11 czerwca 2010 r. miała miejsce I Konferencja Naukowa pt.: Budownictwo energooszczędne i ekologiczne. W ramach konferencji zostały omówione problemy związane z budownictwem energooszczędnym i ekologicznym. Poruszano także tematy związane ze źródłami ciepła i z zapotrzebowaniem budynków na ciepło. COBRABiD sp. z o. o. był jej współorganizatorem wraz z:

  • Instytutem Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
  • Fundacją Poszanowania Energii,
  • Podlaskim Klastrem Budownictwa Pasywnego.