Nagrody

Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Nowych Produktów IENA 2015

 • 2015, Złoty medal – „System do ciągłej kontroli procesów starzenia paliw płynnych podczas magazynowania”
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2014, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej
 • 2014, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Sposób chłodzenia i grzania procesorów i elementów półprzewodnikowych”
 • 2014, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych”
belgia Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – INNOVA (Bruksela, Belgia)

 • 2014, Złoty Medal z wyróżnieniem – „System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania”
 • 2013, Złoty Medal – „Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych”
 • 2013, Nagroda Specjalna Taiwan Prominent Inventor Assosiation – „Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych”
 • 2013, Brązowy Medal – „Sposób schładzania i ogrzewania procesorów i elementów półprzewodnikowych”
 • 2010, Złoty Medal – „Dynamiczno-mechaniczny analizator reologiczny”
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2013, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Mikrojetowy wymiennik ciepła”
 • 2013, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Analizator dyfuzji i aktywności wody ADA-7”
Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw”

 • 2014, Produkt Roku oraz Innowacja – „System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania”
MTP Salon Nauka dla Gospodarki – Innowacje-Technologie-Maszyny

 • 2014, Złoty Medal – „Analizator właściwości akustycznych produktów spożywczych”
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA (Zagrzeb, Chorwacja)

 • 2013, Brązowy Medal – „Sposób schładzania i ogrzewania procesorów i elementów półprzewodnikowych”
Targi Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE

 • 2013, Wyróżnienie – „Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków”
 • 2012, Produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia – „Automatyczny Apertyzator Konserw Typ AAPEK-8”
 • 2011, Srebrny Medal – „Mikrojetowy wymiennik ciepła”
Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB

 • 2013, Wyróżnienie – „Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków”
 • 2013, Nagroda – „Edukacyjny System Optyczny”
Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INPEX (Pittsburgh, USA)

 • 2012, Złoty Medal – „Mikrojetowy wymiennik ciepła”
 • 2012, Złoty Medal – „Analizator dyfuzji i aktywności wody ADA-7”
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii w Taipei – INST (Tajpej, Chiny)

 • 2011, Srebrny Medal – „Dynamiczno-mechaniczny analizator reologiczny”
 • 2011, Srebrny Medal – „Sposób schładzania lub ogrzewania produktów płynnych, zwłaszcza płynnych produktów spożywczych”
 • 2011, Srebrny Medal – „Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych”
 • 2011, Brązowy Medal – „Sposób spawania cienkich blach stalowych”