Organizacja

Zakład Zrównoważonej Energetyki

Oferuje badania eksperckie i audyty w obszarze zrównoważonej energetyki związane z efektywnością energetyczną i proekologicznym ograniczaniem strat energii, ciepła i surowców. Wprowadzanie innowacyjnych technologii mikrostrumieniowych i mikropęcherzykowych do zagadnień chłodzenia, suszenia, flotacji, oczyszczania gazów oraz wtrysku różnych substancji do reaktorów chemicznych.

Wdrożenia dotyczące analizy pracy wymienników ciepła, modelowanie transportu ciepła i masy w różnych typach wymienników, wyznaczanie współczynnika wnikania, przenikania ciepła i określanie oporów cieplnych. Analizy wpływu osadów na pracę aparatury mające na celu optymalizację powierzchni wymiany i strumieni w wymiennikach.

Zakład Technologii Przemysłowych

Oferuje produkty i prototypy specjalistycznych urządzeń (zarówno dla przemysłu jak i jednostek edukacyjnych) oraz badania eksperckie w obszarze technologii przemysłowych w zakresie fotoniki, mechatroniki, właściwości fizycznych produktów.

Realizuje szkolenia z technik laserowych oraz bezpiecznej obsługi urządzeń laserowych, technik UV, technik laserjetowych oraz mikrojetowych. Realizuje wdrożenia związane z lampami kontrolnymi UV umożliwiającymi obserwowanie efektów luminescencji w materiałach z możliwością prowadzenia badań w kilku zakresach UV dla zastosowań w laboratoriach mikrobiologicznych, chemicznych, kryminalistycznych oraz do kontroli papierów wartościowych. Wdraża zestawy kontrolne do badania natężenia promieniowania UV na stanowiskach pracy.

Zakład Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców, materiałów i produktów, w szczególności żywności, kosmetyków, farmaceutyków z bezpośrednim odniesieniem do charakterystyk sensorycznych.

Wdraża innowacyjne rozwiązania aparaturowe i systemowe do kontroli, sterowania i optymalizacji procesów wytwórczych dla sektora rolno-spożywczego i w branżach pokrewnych oraz wykonuje ekspertyzy naukowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym w szczególności w zakresie walidacji procesów cieplnego utrwalana żywności, analiz właściwości reologicznych i akustycznych produktów spożywczych, a także dyfuzji i aktywności wody.