Patenty

Uzyskane patenty

 • P.395827, Sonda do pomiarów współczynnika wymiany ciepła (Nr patentu: 218776)
 • P.396664, Mikrostrumieniowy odbiornik ciepła dla słonecznych centrali energetycznych (Nr patentu: 2184170)
 • P.398618, Sposób mocowania sond pomiarowych temperatury w strefie krytycznej (strefa najmniejszego dogrzania) konserwy podczas procesu cieplnego utrwalania, zwłaszcza w opakowaniach foliowych i zespól mocowania sondy pomiarowej temperatury w strefie krytycznej konserwy, zwłaszcza w opakowaniach foliowych (Nr patentu: 220658)
 • P.407624, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania (Nr patentu: 226787).
 • P.407893, Sposób suszenia mikrostrumieniami produktów roślinnych i zwierzęcych (Nr patentu: 227386).
 • P.411333, Analizator właściwości akustycznych produktów spożywczych (Nr patentu: 225545).
 • P.407624, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania (Nr patentu: 226787).
 • P.407625, Sposób ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych  w warunkach rzeczywistych.
 • P.423655, Sposób ustalania lokalizacji sensorów pomiarowych w wielopunktowych lub jednopunktowych sondach temperatury i przyrząd pomiarowy do realizacji tego sposobu.

Zgłoszenia patentowe

 • P.409362, Układ elektronicznego ucha do analizy właściwości akustycznych produktów spożywczych z hybrydowym modułem symulacji pracy peryferyjnego systemu słuchowego.
 • P.412847, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie magazynowania.
 • P.424696, Sposób spawania stali ulepszanych cieplnie, zwłaszcza stali trudnościeralnych.