Patenty

Uzyskane patenty

 • P.392919, Niskostratny układ torsyjny odwróconego wahadła skrętnego, zwłaszcza dynamiczno mechanicznego analizatora reologicznego materiałów o szerokiej skali niesprężystości (Nr patentu: 218744)
 • P. 392920, Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych (Nr patentu: 214033)
 • P.392921, Sposób spawania blach cienkich (Nr patentu: 217176)
 • P.395165, Sposób schładzania lub ogrzewania produktów płynnych, zwłaszcza płynnych produktów spożywczych
 • P.395827, Sonda do pomiarów współczynnika wymiany ciepła (Nr patentu: 218776)
 • P.396664, Mikrostrumieniowy odbiornik ciepła dla słonecznych centrali energetycznych (Nr patentu: 2184170)
 • P.398617, Sposób mocowania próbek z materiałów niejednorodnych, porowatych o przekroju kołowym do badań wytrzymałościowych na skręcanie i przyrząd do mocowania próbek z materiałów niejednorodnych, porowatych, o przekroju kołowym do badań wytrzymałościowych na skręcanie (Nr patentu: 223003).
 • P.398618, Sposób mocowania sond pomiarowych temperatury w strefie krytycznej (strefa najmniejszego dogrzania) konserwy podczas procesu cieplnego utrwalania, zwłaszcza w opakowaniach foliowych i zespól mocowania sondy pomiarowej temperatury w strefie krytycznej konserwy, zwłaszcza w opakowaniach foliowych (Nr patentu: 220658)
 • P.407624, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania (Nr patentu: 226787).
 • P.407893, Sposób suszenia mikrostrumieniami produktów roślinnych i zwierzęcych (Nr patentu: 227386).
 • P.411333, Analizator właściwości akustycznych produktów spożywczych (Nr patentu: 225545).

Zgłoszenia patentowe

 • P.403342, Sposób oceny i aktywności biologicznej osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków i układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
 • P.402677, Sposób chłodzenia lub ogrzewania procesów i elementów półprzewodnikowych
 • P.407625, Sposób ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych  w warunkach rzeczywistych
 • P.407624, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania
 • P.409362, Układ elektronicznego ucha do analizy właściwości akustycznych produktów spożywczych z hybrydowym modułem symulacji pracy peryferyjnego systemu słuchowego
 • P.409660, Sposób przyspieszonego schładzania poubojowego mięsa
 • P.409661, Sposób przyspieszonego schładzania tusz świń, bydła i drobiu, elementów i mięsa z nich pozyskanych
 • P.412847, Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie magazynowania
 • P.423655, Sposób ustalania lokalizacji sensorów pomiarowych w wielopunktowych lub jednopunktowych sondach temperatury i przyrząd pomiarowy do realizacji tego sposobu.