Rada Naukowa

Rada Naukowa Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. kadencji 2012 – 2016

 • prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Zygfryd WITKIEWICZ – V-ce przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej W.DOMAŃSKI
 • dr inż. Michał GABRYLEWSKI
 • mgr inż. Jerzy KALWAS
 • dr hab. Piotr Józef KULPIŃSKI
 • mgr inż. Ireneusz MIZGALSKI – Sekretarz
 • prof. dr hab. Wiktor OBUCHOWSKI
 • prof. dr hab. Stefan POLISZKO
 • dr inż. Jarosław PUTON
 • prof. nzw. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ
 • prof. nzw. dr hab. inż. Leszek SAŁBUT