Wizja i misja

 

Misją  COBRABiD jest tworzenie efektywnych  mechanizmów transferu innowacyjnych technologii z nauki do gospodarki.

Wizją COBRABiD jest cieszący się autorytetem i wiarygodnością partner biznesowy dla środowiska naukowego oraz rozumiejący oczekiwania biznesu i pozbawiony ograniczeń administracyjnych partner naukowy dla środowiska gospodarczego.