obszary biznesowe

Energetyka

Badania eksperckie i audyty w obszarze zrównoważonej energetyki związane z efektywnością energetyczną i proekologicznym ograniczaniem strat energii, ciepła i surowców. Wprowadzanie innowacyjnych technologii mikrostrumieniowych i mikropęcherzykowych do zagadnień chłodzenia, suszenia, flotacji, oczyszczania gazów oraz wtrysku różnych substancji do reaktorów chemicznych.

Fotonika i mechatronika

Produkty i prototypy specjalistycznych urządzeń (zarówno dla przemysłu jak i jednostek edukacyjnych) oraz badania eksperckie w obszarze technologii przemysłowych w zakresie fotoniki, mechatroniki, właściwości fizycznych produktów

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Systemy pomiarowe oraz ekspertyzy naukowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności dla rynku przetwórstwa żywności. Innowacyjne rozwiązania aparaturowe i systemowe do kontroli, sterowania i optymalizacji procesów wytwórczych dla sektora rolno-spożywczego i w branżach pokrewnych.

Organizacja procesów B+R+I

Zasoby eksperckie, w tym kwalifikowana kadra naukowa, niezbędne do tworzenia innowacyjnych konsorcjów realizujących projekty B+R finansowane ze środków unijnych, od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.

Infrastruktura dydaktyczna

Innowacyjne instrumenty dydaktyczne opracowywane dla praktycznej demonstracji technik optycznych czy laserowych.