Jakość i bezpieczeństwo żywności

Zakład jakości

Poznańska jednostka prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców, materiałów i produktów, w szczególności żywności, kosmetyków, farmaceutyków z bezpośrednim odniesieniem do charakterystyk sensorycznych. Wdraża innowacyjne rozwiązania aparaturowe i systemowe do kontroli, sterowania i optymalizacji procesów wytwórczych dla sektora rolno-spożywczego i w branżach pokrewnych oraz wykonuje ekspertyzy naukowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym w szczególności w zakresie walidacji procesów cieplnego utrwalana żywności, analiz właściwości reologicznych i akustycznych produktów spożywczych, a także dyfuzji i aktywności wody.

 

Usługi

Stosowanie aparatury i technik pomiarowych, opracowanych przez COBRABiD umożliwia producentom żywności utrwalanej cieplniIR000415e zachowanie wymaganych przepisami krajowymi i UE standardów  weterynaryjnych i higienicznych, gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne przetworzonej żywności, takich jak: zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP), a także skuteczne stosowanie systemów HACCP. W szczególności aparatura ta zapewnia kontrolę, pomiar i rejestrację parametrów każdego procesu cieplnego utrwalania, w tym temperaturę i wartość F0 w punkcie krytycznym konserwy. Istotną korzyścią wynikającą ze stosowania aparatury COBRABiD w połączeniu z usługami pomiarów rozkładu temperatury i stopnia dogrzania konserw (F0 / P0) są znaczne oszczędności energii możliwe dzięki optymalnemu dobraniu czasów IR000421trwania poszczególnych etapów obróbki cieplnej żywności oraz identyfikacji problemów (np. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej) i usterek urządzeń obróbki cieplnej.

 

 

Poznańska jednostka COBRABiD prowadzi badania z zakresu:
 • Pomiaru rozkładu temperatury w przestrzeni kotła roboczego autoklawu z wykorzystaniem bezprzewodowych pomiar1rejestratorów temperatury + pomiar ciśnienia w autoklawie
  Badanie obejmuje wykonanie trzech pomiarów podczas procesu cieplnego utrwalania żywności (w celu uzyskania rzetelnych wyników pomiarowych)
 • Pomiar wartości pasteryzacyjnej/sterylizacyjnej P0/F0 z wykorzystaniem bezprzewodowych rejestratorów temperatury w produkcie + na zewnątrz w najbliższym otoczeniu konserw pomiarowych +  pomiar ciśnienia w autoklawie + pomiar ciśnienia w konserwie (możliwe tylko dla zastosowania sztywnych opakowań)Przechwytywanie asd
  Badanie obejmuje wykonanie trzech pomiarów podczas procesu cieplnego utrwalania żywności (w celu uzyskania rzetelnych wyników pomiarowych)
 • Wyznaczenie strefy najmniejszego dogrzania SND
  Określenie teoretycznej strefy najmniejszego dogrzania w opakowaniu. Zaprojektowanie oraz wykonanie prototypowych przymiarów do wyznaczania punktu wprowadzenia sondy temperatury do konserwy. Dobranie i wykonanie zestawu (dwudzielna dławnica + tuleja dystansowa) do hermetycznego mocowania sondy temperatury w wyznaczonej teoretycznej strefie najmniejszego dogrzania konserwy
 • Pomiar ciśnienia w konserwie 
  Pomiar polega na pomiarze ciśnienia wewnątrz zamkniętego opakowania z produktem. Na jego podstawie można zaprogramować przebieg ciśnienia w autoklawie tak, aby uniknąć deformacji opakowań aluminiowych i stalowych oraz ewakuacji powietrza przez pokrywkę w przypadku opakowań szklanych.

Wszystkie wyniki uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań są przedstawiane
w postaci rzeczowego raportu w wersji papierowej. Raport zawiera szczegółowe zestawienie wyników (przedstawionych w tabelach) oraz przedstawienie graficznie w formie wykresów.

 

Produkty

System pomiarowy AAPEK-8
 • Urządzenie umożliwia tworzenie nowoczesnego systemu elektronicznego monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną naliczaną dla strefy krytycznej konserwy.aapek
 • Zapewnia powtarzalność procesów oraz precyzyjne programowanie żądanych wartości F0 / P0, decydujących o gwarancji jakości i trwałości konserw. Modułowa budowa z kolorowym, dotykowym panelem wyświetlacza, zapewnia prostą obsługę oraz ekspozycję zadanych wartości parametrów monitorowania procesów, a także ich wizualizację oraz dokumentację.
 • Oferowany system spełnia wymagania norm krajowych i UE w zakresie pomiarów, rejestracji i dokumentacji parametrów procesów cieplnego utrwalania konserw.

Podstawowe dane techniczne:

 • Jednoczesny pomiar w (od 1 do 8) niezależnych urządzeniach obróbki cieplnej żywności:
  • temperatury medium grzejnego TW w zakresie 0-150°C,autoklaw
  • temperatur w strefie krytycznej przetworu T,
  • ciśnienia wewnątrz komory roboczej p w zakresie 0-6 barów,
  • czasu trwania procesów,
 • wizualizacja graficzna i tabelaryczna parametrów procesów,
 • sygnalizacja istotnych stanów procesów i stanów awaryjnych,
 • automatyczne magazynowanie danych zakończonych procesów,
 • współpraca poprzez protokół TCP/IP z dowolnym uprawnionym komputerem sieci LAN,
 • zabezpieczenie przyrządu przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • naliczanie chwilowych wartości F0/P0(sterylizacyjnej lub pasteryzacyjnej),
 • ekspozycja zadanych i bieżących wartości parametrów procesów.
Sondy pomiarowe temperatury typu ST – T i ST – R
 • Sondy przeznaczone do punktowego pomiaru temperatury w różnych środowiskach, w szczególności do zastosowań w przetwórstwie sondyżywności w urządzeniach do kontroli, sterowania i rejestracji parametrów przebiegu procesów produkcji i przechowywania artykułów spożywczych.
 • W sondach wykorzystano wysokiej klasy czujniki temperatury (termoparowe lub rezystancyjne), zapewniające pomiary temperatury z dużą stabilnością i dokładnością. Dla każdego czujnika sporządzane są indywidualne protokoły sprawdzenia (kalibracji) w zakresie od -30°C do 165°C z wykorzystaniem precyzyjnego kalibratora temperatury ze stabilnością wzorca cieplnego +/- 0,05 °C

Kształt oraz wymiary płaszcza sondy pomiarowej stanowią o ich dużej uniwersalności co m.in. daje możliwość zastosowania tego samego czujnika do pomiarów temperatury w strefie najmniejszego dogrzania konserwy w szerokim asortymencie rodzajów i gabarytów opakowań – od słoików i puszek z blachy do opakowań z tworzyw sztucznych i worków foliowych. Uzupełnieniem oferty dla zakładów przetwórstwa żywności, w szczególności konserwowanej, są systemy mocowań sond pomiarowych temperatury zapewniające dokładną, powtarzalną oraz hermetyczną lokalizację elementu pomiarowego w wymaganym punkcie, np. w strefie najmniejszego dogrzania konserwy.

Miernik wartości sterylizacyjnej/ pasteryzacyjnej podczas procesu cieplnego utrwalania żywności MWL-4

Podstawowe dane techniczne:

 • pomiar i rejestracja w 1 urządzeniu obróbki cieplnej żywności:rejestrator
  • temperatury medium grzejnego w zakresie 0 – 150 °C,
  • temperatury w strefie krytycznej przetworu w zakresie 0 – 130 °C,
  • ciśnienia wewnątrz komory roboczej w zakresie 0 – 6 bar
  • czasu trwania procesów
  • naliczanie wartości F0/P0 ( sterylizacyjnej lub pasteryzacyjnej)
 • ekspozycja zadanych i bieżących wartości parametrów procesów,
 • sygnalizowanie stanów awaryjnych (samego rejestratora),
 • automatyczne magazynowanie danych zakończonych procesów,
 • zapis danych do plików tekstowych, umożliwiających późniejsze odczytanie, wyświetlenie i wydruk oraz import do bazy danych klienta, wydruki parametrów zarejestrowanych procesów: w formie tabeli i wykresu.

Cennik akcesoriów

Lp.

Nazwa

Kod
handlowy

Cena (netto)

Zdjęcie poglądowe

1 Dławica sondy temperatury DST 77,00 PLN dlawnica
2 Uszczelka do dławnicy Ø 3 mm UD-1 4,00 PLN uszczelki-fi-3
3 Uszczelka UD-2 4,00 PLN uszczelka
4 Przebijak do konserw PBK 85,00 PLN przebijak
5 Przymiar do konserw PMK-X[1] od 69,00 PLN przymiary
6 Tuleje dystansowe TD-X1 od 35,00 PLN dystanse
7 Korek do dławnicy KD1 35,00 PLN korek
8 Rozpierak do DOY PACK RPK-DOY-X1 35,00 PLN rozpierak

[1]   X- rozmiar w mm

 

Kontakt

J/Poznań

ul. Rubież 46 A
61-612 Poznań

poznan@cobrabid.pl
+48 61 822 04 33