Jakość i bezpieczeństwo żywności

Zakład Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców, materiałów i produktów, w szczególności żywności, kosmetyków, farmaceutyków z bezpośrednim odniesieniem do charakterystyk sensorycznych.

Wdraża innowacyjne rozwiązania aparaturowe i systemowe do kontroli, sterowania i optymalizacji procesów wytwórczych dla sektora rolno-spożywczego i w branżach pokrewnych oraz wykonuje ekspertyzy naukowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym w szczególności w zakresie walidacji procesów cieplnego utrwalana żywności, analiz właściwości reologicznych i akustycznych produktów spożywczych, a także dyfuzji i aktywności wody.