Energetyka

Zakład Zrównoważonej Energetyki

Oferuje badania eksperckie i audyty w obszarze zrównoważonej energetyki związane z efektywnością energetyczną i proekologicznym ograniczaniem strat energii, ciepła i surowców. Wprowadzanie innowacyjnych technologii mikrostrumieniowych i mikropęcherzykowych do zagadnień chłodzenia, suszenia, flotacji, oczyszczania gazów oraz wtrysku różnych substancji do reaktorów chemicznych.

Wdrożenia dotyczące analizy pracy wymienników ciepła, modelowanie transportu ciepła i masy w różnych typach wymienników, wyznaczanie współczynnika wnikania, przenikania ciepła i określanie oporów cieplnych. Analizy wpływu osadów na pracę aparatury mające na celu optymalizację powierzchni wymiany i strumieni w wymiennikach.