Fotonika i mechatronika

Zakład Technologii Przemysłowych

Oferuje produkty i prototypy specjalistycznych urządzeń (zarówno dla przemysłu jak i jednostek edukacyjnych) oraz badania eksperckie w obszarze technologii przemysłowych w zakresie fotoniki, mechatroniki, właściwości fizycznych produktów. Realizuje szkolenia z technik laserowych oraz bezpiecznej obsługi urządzeń laserowych, technik UV, technik laserjetowych oraz mikrojetowych.

Realizuje wdrożenia związane z lampami kontrolnymi UV umożliwiającymi obserwowanie efektów luminescencji w materiałach z możliwością prowadzenia badań w kilku zakresach UV dla zastosowań w laboratoriach mikrobiologicznych, chemicznych, kryminalistycznych oraz do kontroli papierów wartościowych. Wdraża zestawy kontrolne do badania natężenia promieniowania UV na stanowiskach pracy.