Procesy B+R+I

Organizacja procesu B+R+I w celu jego komercjalizacji

Badanie i ocena zgłoszonego przez business problemu technicznego pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań innowacyjnych dostępnych w ramach funduszy krajowych i zagranicznych. Metoda dostępna w obszarze zrównoważonej energetyki, proekologicznym ograniczaniem strat energii, ciepła i surowców, w obszarze technologiach przemysłowych takich jak fotonika, mechatronika, właściwości fizyczne produktów oraz technologie mikrostrumieniowe, w sektorze przetwórstwa żywności w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Tworzenie zespołu projektowego złożonego z wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierów, koordynatorów i menedżera projektu odpowiedzialnych za przygotowanie oraz złożenie wniosku, czuwanie nad formalnościami związanymi z przebiegiem oraz harmonogramem projektu. Metoda wspiera działania od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.