Przykłady realizacji

COBRABiD, będąc skomercjalizowaną jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą interdyscyplinarne prace badawcze oraz wdrożeniowe, oferuje szeroki zakres usług, takich jak badania eksperckie i audyty, opracowanie i produkcja prototypów oraz gotowych produktów, a także współpraca przy wdrożeniach do przemysłu innowacyjnych urządzeń i technologii. COBRABiD od wielu lat wykonuje również, na zlecenia zewnętrznych firm, stanowiska eksperymentalne i pomiarowe. Przykładem takiej realizacji mogą być m.in. stanowiska badawcze do pomiaru wybranych własności środków ochrony oczu i twarzy, oraz poprawności parametrów określonych normami UE. Indywidualne podejście do zlecenia oraz odpowiednie kompetencje zespołu pozwoliły na opracowanie skutecznych i nowatorskich rozwiązań oraz sprawną realizację projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy wszystkie firmy, które potrzebują rozwiązań szytych na miarę i często niedostępnych na masowym rynku!

 

Energetyka

 • Opracowanie urządzenia wykorzystującego technikę microjetową usprawniającego proces spawania realizowany aparatami manualnymi
 • Zaprojektowanie i dostarczenie przystawki spawalniczej microjetowej
 • Wykonanie stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego oraz dokonanie analiz, badań i opracowań testowych
 • Dostawa mikrostrumieniowego urządzenia do podgrzewania oraz chłodzenia, do zastosowania w zrobotyzowanych procesach laserowych
 • Wysokowydajne rozwiązania technologiczne wykorzystujące technologie mikrostrumieniowe do zastosowań przemysłowych

Fotonika i mechatronika

 • System umożliwiający monitoring kondycji paliw przechowywanych długoterminowo
 • Dostawy dwuzakresowych lamp UV oraz fosforymetrów do pomiarów intensywności fosforescencji
 • Lampy kontrolne UV
 • Optoelektroniczne systemy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań przemysłowych i edukacyjnych

Bezpieczeństwo i jakość żywności

 • Opracowanie optoelektronicznego biotestera toksyczności ścieków
 • Opracowanie i wdrożenie dynamiczno-mechanicznego analizatora reologicznego żywności
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu parametrów procesów apertyzacji w wersji przemysłowej
 • Badania walidacyjne urządzeń oraz procesów prowadzenia procesów cieplnego utrwalania konserw
 • Sondy pomiarowe temperatury wraz systemem i akcesoriami do ich hermetycznego i powtarzalnego mocowania w strefie najmniejszego dogrzania

Organizacja procesów B+R+I

 • Rozwiązania w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów i usług oraz opracowania modeli biznesowych
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące nanostruktury do zabezpieczenia obiektów wartościowych przed ich fałszowaniem
 • Prośrodowiskowe rozwiązania technologiczne służące do badania i diagnostyki, w tym oceny proekologiczności, materiałów, składników oraz procesów stosowanych w produkcji wyrobów konsumenckich o różnych zastosowaniach

Infrastruktura dydaktyczna

 • Zestaw Edukacyjny Holografii ze stołem optycznym
 • Dydaktyczny zestaw laserowy z ławą optyczną do badania efektów optycznych podczas propagacji wiązki laserowej