Przykłady realizacji

Energetyka

 • Opracowanie urządzenia wykorzystującego technikę microjetową usprawniającego proces spawania realizowany aparatami manualnymi
 • Zaprojektowanie i dostarczenie przystawki spawalniczej microjetowej
 • Wykonanie stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego oraz dokonanie analiz, badań i opracowań testowych
 • Dostawa mikrostrumieniowego urządzenia do podgrzewania oraz chłodzenia, do zastosowania w zrobotyzowanych procesach laserowych
 • Wysokowydajne rozwiązania technologiczne wykorzystujące technologie mikrostrumieniowe do zastosowań przemysłowych

Fotonika i mechatronika

 • System umożliwiający monitoring kondycji paliw przechowywanych długoterminowo
 • Dostawy dwuzakresowych lamp UV oraz fosforymetrów do pomiarów intensywności fosforescencji
 • Lampy kontrolne UV
 • Optoelektroniczne systemy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań przemysłowych i edukacyjnych

Bezpieczeństwo i jakość żywności

 • Opracowanie optoelektronicznego biotestera toksyczności ścieków
 • Opracowanie i wdrożenie dynamiczno-mechanicznego analizatora reologicznego żywności
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu parametrów procesów apertyzacji w wersji przemysłowej
 • Badania walidacyjne urządzeń oraz procesów prowadzenia procesów cieplnego utrwalania konserw
 • Sondy pomiarowe temperatury wraz systemem i akcesoriami do ich hermetycznego i powtarzalnego mocowania w strefie najmniejszego dogrzania

Organizacja procesów B+R+I

 • Rozwiązania w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów i usług oraz opracowania modeli biznesowych
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące nanostruktury do zabezpieczenia obiektów wartościowych przed ich fałszowaniem
 • Prośrodowiskowe rozwiązania technologiczne służące do badania i diagnostyki, w tym oceny proekologiczności, materiałów, składników oraz procesów stosowanych w produkcji wyrobów konsumenckich o różnych zastosowaniach

Infrastruktura dydaktyczna

 • Zestaw Edukacyjny Holografii ze stołem optycznym
 • Dydaktyczny zestaw laserowy z ławą optyczną do badania efektów optycznych podczas propagacji wiązki laserowej