Aparatura badawcza i dydaktyczna

Jako skomercjalizowana jednostka badawczo-rozwojowa posiadająca kategorię naukową „B” przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiającą realizację innowacyjnych projektów obejmujących prace  badawczo-rozwojowe w ramach interdyscyplinarnych konsorcjów naukowo-przemysłowych COBRABID jest też wydawcą specjalistycznego czasopisma naukowego „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, promującego zastosowanie aparatury badawczej oraz wyniki badań, wykonywanych z wykorzystaniem tej aparatury w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Pismo jest indeksowane przez Index Copernicus, funkcjonuje w bazach BazTech i IC Journals Master List. W czasopiśmie wydawane są oryginalne prace  naukowe i przeglądowe, a także jest możliwość publikacji artykułów popularno-naukowych oraz sponsorowanych. Jest ono współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism naukowych, za publikację w nim przyznawanych jest 10 pkt do dorobku naukowego. COBRABiD  wprowadził z początkiem 2015 r. wersję elektroniczną czasopisma, z pełnym otwartym dostępem do wszystkich publikacji,  wydawanych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Kwartalnik podczas ewaluacji ICI Journals Master List 2014 otrzymał wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65.18 pkt. Zgodnie z komunikatem MNiSW za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 10 pkt (wykaz czasopism MNiSW, część B, poz. 175)