Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup rzeczowych składników majątku ruchomego Spółki składającego się z wyposażenia biurowego, warsztatowego i laboratoryjnego.

Tryb sprzedaży oraz wykaz składników majątku zamieszczone są w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany każdorazowo na wniosek zainteresowanych. Oferty, o których mowa powyżej należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: weronika.sawicka@cobrabid.pl.

Zbywany majątek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w siedzibie Spółki w Warszawie przy. ul. Łuckiej 15 lub w Poznaniu przy ul. Rubież 46A. Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest: Weronika Sawicka, tel.: 607 911 944